Mannen hebben negen keer zoveel kans op een gebroken hart dan vrouwen en belanden er ook vaker door in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Door de dood van een partner of het onverwacht beëindigen van een relatie kan letterlijk leiden tot een gebroken hart. Het lichaam maakt in zo’n geval plotseling een grote hoeveelheid adrenaline en andere stress-hormonen aan die een zware belasting voor het hart zijn. Het hart komt hierdoor onder druk te staan, en kan verschijnselen vertonen die lijken op een hartaanval.

De meeste mensen herstellen hier volledig van, maar in één procent van de gevallen loopt het fataal af.

Redactie

Een grote Amerikaanse studie naar dit ‘gebroken hart syndroom’ heeft uitgewezen dat vrouwen negen keer meer kans hebben op een gebroken hart dan mannen. Dr. Abhishek Deshmukh, een hartspecialist aan de University of Kansas, in de Verenigde Staten, onderzocht het fenomeen nadat hij meer mannen dan vrouwen behandelde voor een ‘gebroken hart syndroom’. Hij keek naar de gegevens van 1.000 ziekenhuizen en vond in totaal 6.229 gevallen. Slechts in 671 gevallen betrof het vrouwen.

Hij ontdekte tevens dat mannen van boven de 55 drie keer zoveel kans hebben op het syndroom dan jongere mannen. Waarom mannen zoveel gevoeliger zijn is niet bekend, maar hormonen kunnen een rol spelen. Het kan ook zijn dat een lichaam beter bestand is tegen stress. Overigens kan het syndroom ook optreden bij onverwacht goed nieuws, zoals het winnen van een loterij.

Het risico is het grootst in het eerste jaar van rouw en wordt groter naarmate een relatie langer geduurd heeft. Men gaat er van uit dat de stress het immuunsysteem aantast, waardoor bestaande medische problemen groter worden.

Over de schrijver van dit artikel

Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. De praatjes blog van Pikalilly is wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de gelijkheid. Dagelijks probeert de redactie hier leuke artikelen te plaatsen om jou te informeren en te interesseren.